Skip to main content

Bay of Islands, date unknown

Signature numbers 25–26 and 73–78 of the Waitangi Sheet of the Treaty of Waitangi were signed in the Bay of Islands on an unknown date.

Note that signatures 31–54 are listed separately, as it is less certain these were obtained in the Bay of Islands.

Signatures

Signature number Signed as Probable name Tribe Hapu
229 Te Tara Te Tara Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu
230 Pihere Pīhere Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu
25 Kaitara Wiremu Kīngi Kaitara Wiremu Kīngi Ngāpuhi Ngāti Hineira, Te Urikapana, Ngāti Rangi. Ngāti Pou. Te Uri Taniwha
26 Taura Taura Ngāpuhi? Ngāti Hine
73 Tawatanui Tawatanui Ngāpuhi?, Ngāti Wai? Te Kapotai? Ngāti Tautahi? Te Uri Taniwha?
74 Te Rawiti Te Rāwhiti Ngāpuhi? Te Uri-o-Hua?
75 Kuhanga Maihi Parāone Kawiti Ngāpuhi Ngāti Hine
76 Paraha Paraha Ngāti Wai? Ngāpuhi Ngāti Hine?
77 Tahua Tahua Hōri Ngāti Wai? Ngāti Manu, Te Uri Karaka
78 Te Puka Te Puka Ngāpuhi?