Ngā Tohu – Treaty Signatories

Nga Tohu
Sheet 1 — The Waitangi Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Kawiti Te Ruki Kawiti Ngāpuhi Ngāti Hine Bay of Islands, 13? May 1840
2 Te Tirarau Te Tirarau Kūkupa Ngāpuhi Te Parawhau, Te Uri-o-Hau? Bay of Islands, 13? May 1840
3 Pomare Pōmare II Ngāpuhi Ngāti Manu Bay of Islands, 17 February 1840
4 Hone Heke Hōne Wiremu Heke Pōkai Ngāpuhi Te Matarahurahu, Ngati Rāhiri, Ngāi Tāwake, Ngāti Tautahi Waitangi, 6 February 1840
5 Hori Kingi Warerahi Hōri Kīngi Wharerahi Ngāpuhi Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Patukeha, Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
6 Tamati Pukututu Tāmati Pukututu Ngāpuhi Te Uri-o-te-Hawato, Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
7 Hakero Hākiro Ngāpuhi Ngāi Tawake, Ngāti Rēhia Waitangi, 6 February 1840
8 Wikitene Hikitene Ngāti Wai? Te Kapotai? Waitangi, 6 February 1840
9 Pumuka Pūmuka Ngāpuhi, Te Roroa Ngāti Rangi, Ngāti Pou Waitangi, 6 February 1840
10 Marupo Marupō Ngāpuhi Te Whānau Rara, Te Whānau Rongo, Matarahurahu, Ngāti Rāhiri, Ngāti Pou Waitangi, 6 February 1840
11 Te Tao Te Tao Ngāpuhi Te Kai Mata, Te Māhurehure? Waitangi, 6 February 1840
12 Reweti Atuahaere Te Rēweti Atuahaere Ngāpuhi Ngāti Tautahi Waitangi, 6 February 1840
13 Wiremu Hau Wiremu Hau Ngāpuhi Ngāti Te Whiu, Ngāti Pou, Ngāti Miru Waitangi, 6 February 1840
14 Te Kaua Te Kaua Ngāpuhi? Te Herepaka Waitangi, 6 February 1840
15 Toua Toua Ngāpuhi? Ngāti Rēhia? Te Hikutū? Waitangi, 6 February 1840
16 Mene Mene Ngāpuhi Ngāti Rehia, Ngāi Tawake Waitangi, 6 February 1840
17 Tamati Waka Nene Tāmati Wāka Nene Ngāpuhi Ngāti Hao, Ngāti Miru, Ngāti Pou, Te Roroa Waitangi, 6 February 1840
18 Matiu Huka? Matiu Huka Ngāpuhi Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
19 Te Kamera Te Kēmara Ngāpuhi Ngāti Kawa, Ngāti Hauata Waitangi, 6 February 1840
20 Warau Wharau Ngāpuhi Ngāti Wai, Ngāti Tokawero Waitangi, 6 February 1840
21 Ngere Te Ngere Ngāpuhi Te Urikapana, Ngāti Wai, Te Uri Taniwha? Waitangi, 6 February 1840
22 Patuone Eruera Maihi Patuone Ngāpuhi, Te Roroa Ngāti Hao, Ngāti Pou Waitangi, 6 February 1840
23 Paora Nohimatangi Pāora Nohi Matangi Ngāpuhi Te Popoto ki Utakura Waitangi, 6 February 1840
24 Ruhe Ruhe Ngāpuhi Ngāti Rangi, Ngāti Pou, Te Uri Taniwha Waitangi, 6 February 1840
25 Kaitara Wiremu Kīngi Kaitara Wiremu Kīngi Ngāpuhi Ngāti Hineira, Te Urikapana, Ngāti Rangi. Ngāti Pou. Te Uri Taniwha Bay of Islands, Date unknown
26 Taura Taura Ngāpuhi? Ngāti Hine Bay of Islands, Date unknown
27 Taurau Kukupa Taurau Kūkupa Ngāpuhi Te Parawhau Bay of Islands, 13? May 1840
28 Teroha Te Roha Ngāpuhi Te Parawhau Bay of Islands, 13? May 1840
29 Rewa Rewa Ngāpuhi Ngāi Tawake, Te Patukeha, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
30 Moka Moka Te Kāinga-mataa Ngāpuhi Te Patukeha, Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
31 Papahia Pāpāhia Te Rarawa Te Horokuhare, Ngāti Hauā Bay of Islands probably, Date unknown
32 Takiri Tākiri Te Rarawa? Ngāpuhi? Ngāti Nanenane? Bay of Islands probably, Date unknown
33 Te Toko Te Toko Te Rarawa Te Patutoka Bay of Islands probably, Date unknown
34 Wiremu Tana Wiremu Tana Pāpāhia Te Rarawa Te Horohukare, Ngāti Hauā Bay of Islands probably, Date unknown
36 Te Tai Ngāniho Te Tai Te Rarawa Ngāti Te Rēinga, Te Kaitūtae Bay of Islands probably, Date unknown
37 Te Toroihua Te Toroihua Ngāpuhi? Bay of Islands probably, Date unknown
38 Kokeha Te Keha Ngāpuhi? Ngāti Toki?, Te Hikutū? Bay of Islands probably, Date unknown
39 Wao Kowao or Howao Ngāti Toa? Ngāpuhi? Ngāti Te Rā? Bay of Islands probably, Date unknown
40 Takurua Takurua Ngāpuhi Ngāti Korokoro, Ngāti Rangi Bay of Islands probably, Date unknown
41 Te Hinaki Te Hīnaki Samuel? Ngāpuhi Ngāti Hau or Matahuruhuru Bay of Islands probably, Date unknown
42 Te Totohu Te Totohu Ngāpuhi, Te Rarawa Ngāti Hau, Ngāi Tūpoto Bay of Islands probably, Date unknown
43 Omanu Te Wunu Ōmanaia te whenua? or Te Totohu? Ngāpuhi?, Te Rarawa? Ngāti Hau?, Ngāi Tupoto Bay of Islands probably, Date unknown
44 Nga manu Ngāmanu Ngāpuhi Ngāti Hau, Te Uri o Rorokai or Ngāti Kaharau Bay of Islands probably, Date unknown
45 Hiro Hiro Ngāpuhi? Ngāti Tautahi? Bay of Islands probably, Date unknown
46 Te Marama Te Mārama Ngāpuhi? Ngāti Tautahi? Bay of Islands probably, Date unknown
47 Moe Ngaherehere Moenga-herehere Te Rarawa? Bay of Islands probably, Date unknown
48 Mahu Mahu Ngāpuhi? Te Hikutū? Ngāi Tūpoto? Bay of Islands probably, Date unknown
49 Wiremu Wuna Wiremu Wūna Ngāpuhi Ngāti Tama, Te Uri Māhoe Bay of Islands probably, Date unknown
50 Te Tawaewae Te Tāwaewae Ngāti Wai Ngāti Manu Bay of Islands probably, Date unknown
51 Wareumu Te Whareumu Ngāti Wai Ngāti Manu, Te Uri Karaka Bay of Islands probably, Date unknown
52 Makoware Te Makoare Ngāpuhi Te Parawhau, Ngāti Rua-Ngaio Bay of Islands probably, Date unknown
53 Te Ahu Te Ahu Parore Ngāpuhi Te Parawhau, Ngāti Rua-Ngaio Bay of Islands probably, Date unknown
54 Tukupunga Tukupunga Ngāpuhi? Te Parawhau? Te Uriroroi? Ngāi Tāhuhu? Bay of Islands probably, Date unknown
55 Hara Hara Ngāpuhi Te Uri-o-Te-Hāwato, Ngāti Rangi Waitangi, 6 February 1840
56 Hakitara Hakitara Te Rarawa Waitangi, 6 February 1840
57 Hawaitu Hawaitu Tāmati Ngāpuhi Te Uri-o-Te-Hāwato Waitangi, 6 February 1840
58 Te Matatahi Te Matataki Ngāpuhi Te Kapotai Waitangi, 6 February 1840
59 Rawiri Taiwhanga Rāwiri Taiwhanga Ngāpuhi Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Hua, Te Uri Taniwha, Ngāti Kura, Te Uri-o-Ngongo Waitangi, 6 February 1840
60 Paraara Paraara Ngāpuhi? Waitangi, 6 February 1840
61 Ana Hamu Ana Hamu Ngāpuhi? Te Uri-o-Ngongo? Waitangi, 6 February 1840
62 Hira Pure Te Hira Pure Ngāpuhi Te Uri-o-Hua, Te Uri Taniwha Waitangi, 6 February 1840
63 Iwi Te Iwi Te Rarawa, Ngāpuhi? Ngāti Rangi, Te Urikapana Waitangi, 6 February 1840
64 Wiorau Whiorau Ngāpuhi Te Whānau Rara, Ngāti Whānaurōia Waitangi, 6 February 1840
65 Wiremu Whatipu Wiremu Whatipū Ngāpuhi Ngāti Whakaeke Waitangi, 6 February 1840
66 Piripi Haurangi Piripi Haurangi Ngāpuhi Te Uri Taniwha Waitangi, 6 February 1840
67 Pokai Riwhitete Pōkai Ngāpuhi Ngāti Rāhiri Waitangi, 6 February 1840
68 Te Kauwata Te Kauwhata Ngāti Wai Waitangi, 6 February 1840
69 Tuirangi Tuhirangi Ngāpuhi Te Matarahurahu, Ngāti Rāhiri, Ngāi Tawake Waitangi, 6 February 1840
70 Hohepa Otene Hōhepa Te Ōtene Pura Ngāpuhi Te Uri Māhoe, Te Uri Kōpura, Ngāti Tama, Te Kohatutaka, Ngāpuhi Waitangi, 6 February 1840
71 Hori Kingi Raumati Hōri Kīngi Raumati Ngāpuhi Ngāti Toro, Te Ngahengahe, Te Popoto Waitangi, 6 February 1840
72 Tuhakuaha Tūwhakawaha Ngāpuhi Ngāi Tawake Waitangi, 6 February 1840
73 Tawatanui Tawatanui Ngāpuhi?, Ngāti Wai? Te Kapotai? Ngāti Tautahi? Te Uri Taniwha? Bay of Islands, Date unknown
74 Te Rawiti Te Rāwhiti Ngāpuhi? Te Uri-o-Hua? Bay of Islands, Date unknown
75 Kuhanga Maihi Parāone Kawiti Ngāpuhi Ngāti Hine Bay of Islands, Date unknown
76 Paraha Paraha Ngāti Wai? Ngāpuhi Ngāti Hine? Bay of Islands, Date unknown
77 Tahua Tahua Hōri Ngāti Wai? Ngāti Manu, Te Uri Karaka Bay of Islands, Date unknown
78 Te Puka Te Puka Ngāpuhi? Bay of Islands, Date unknown
79 Te Koroiko Te Korohiko Ngāti Tūwharetoa Ngāti Te Rangiita Waitangi, 6 February 1840
80 Iwikau Iwikau Te Heuheu Tūkino III Ngāti Tūwharetoa Ngāti Tūrumakina Waitangi, 6 February 1840
81 Reweti Irikoe Rēweti Irikoe Ngāpuhi Ngāti Kuta Waimate North, 9–10 February 1840
82 Ha Oara Ringa Patu Pāora Kīngī Patu Matekoraha Ngāpuhi Te Patukoraha? Waimate North, 9–10 February 1840
83 Haupokia Haupōkia Ngāpuhi Ngāti Toro?, Ngāti Rangi? Waimate North, 9–10 February 1840
84 Mohi Tahua Mohi Tahua Ngāpuhi Waimate North, 9–10 February 1840
85 Kame Kutu Kame Kutu Ngāpuhi Waimate North, 9–10 February 1840
86 Rangi Tuturua Rangi Tuturua Ngāpuhi Te Uri Taniwha Waimate North, 9–10 February 1840
87 Hake Huke Ngāpuhi? Te Urikapana, Te Roroa, Ngāti Pou? Mangungu, 12 February 1840
88 Reweri Rēwiri Te Tukiata Ngāpuhi Ngāti Korokoro? Mangungu, 12 February 1840
89 Te Pana Te Pana Ruka Ngāpuhi Te Roroa Mangungu, 12 February 1840
90 Hone Makinaihunga Hōne Makinaihunga Ngāpuhi Te Pōkare, Ngāti Rauawa Mangungu, 12 February 1840
91 Pangari Pāngari Ngāpuhi Ngāti Hua, Te Waiariki, Patutaratara, Ngāti Whiu Mangungu, 12 February 1840
92 Rangatira Pakanae? Rangatira Moetara Ngāpuhi Ngāti Korokoro, Te Hikutū, Ngāti Hau, Ngāi Tū Mangungu, 12 February 1840
93 Tio Tio Te Rarawa, Ngāpuhi? Te Pouka, Ngāti Hau? Mangungu, 12 February 1840
94 Karekare Karekare Ngāpuhi Te Uri-o-Hau? Ngāti Hau? Mangungu, 12 February 1840
95 Tungarawa Tungarawa Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
96 E Paka Paka Ngāpuhi? Ngāti Korokoro? Mangungu, 12 February 1840
97 Ware Korero Te Wharekōrero Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
98 Marupo Marupō Ngāpuhi Te Whānau Rara, Te Whānau Rongo, Matarahurahu, Ngāti Rāhiri, Ngāti Pou Mangungu, 12 February 1840
99 Toto Toto Ngāpuhi Ngāti Korokoro Mangungu, 12 February 1840
100 Toko Toko Ngāpuhi Ngāti Korokoro Mangungu, 12 February 1840
101 E Po Ngāpuhi Te Hikutū, Ngāti Kerewhati? Mangungu, 12 February 1840
102 Piripi Ngaromotu Piripi Ngaromotu Ngāpuhi Ngāti Pākau, Ngāti Wharekawa Mangungu, 12 February 1840
103 Wiremu Ramaka Wiremu Rāmeka Ngāpuhi Ngāti Pākau, Ngāti Wharekawa Mangungu, 12 February 1840
104 Wiremu Patene Wiremu Pātene Ngāpuhi, Te Rarawa Te Uri-Kōpura, Te Urimāhoe, Ngāti Tama, Te Kohatutaka? Mangungu, 12 February 1840
105 Manaihi Manaihi Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
106 Paratene Paratene Ngāpuhi? Te Uri-o-Hua? Mangungu, 12 February 1840
107 Te Hira Te Hira Te Rarawa? Mangungu, 12 February 1840
108 Turau Wiremu Wāka Tūrau Ngāpuhi, Te Roroa? Ngāti Hao Mangungu, 12 February 1840
109 Te Reti Te Reti Whatiia Te Rarawa, Ngāpuhi Ngāi Tūpoto Mangungu, 12 February 1840
110 Kenana Kēnana Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
111 Pero Pero Ngāpuhi Ngāi Tūpoto, Ngāti Pākau? Mangungu, 12 February 1840
112 Te Uruti Te Urutī Te Rarawa, Ngāpuhi Ngai Tūpoto Mangungu, 12 February 1840
113 Witikama Rewa Witikama Rewa Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
114 Tira Tiro Ngāpuhi Ngāti Tama, Te Whānau Puku, Te Pōkare Mangungu, 12 February 1840
115 Tipane Toro? / Tipa me Toro? Tīpene Te Toro? Tīpā and Toro? Ngāpuhi Te Kapotai?, Ngāti Toro? Mangungu, 12 February 1840
116 Matiu Matiu Ngāpuhi Ngāti Tama, Te Uri-o-Rorokai, Te Uri-o-Ngongo? Mangungu, 12 February 1840
117 Kaihu Kaihū Ngāpuhi Te Hikutū, Ngāti Kerewhati Mangungu, 12 February 1840
118 Kaitoke Kaitoke Te Whakawai Ngāpuhi Te Hikutū Mangungu, 12 February 1840
119 Hua Hua Te Rarawa, Ngāpuhi Ngāi Tūpoto Mangungu, 12 February 1840
120 Kiri Kotiria Kiri Kotiria Ngāpuhi Te Hikutū Mangungu, 12 February 1840
121 Tamati Hapimana Tāmati Hāpimana Ngāpuhi Ngāti Matakiri? Mangungu, 12 February 1840
122 Te Kekeao Paratene Te Kēkēao Paratene Ngāpuhi Ngāti Matakiri, Te Uri Taniwha Mangungu, 12 February 1840
123 Taonui Makoare Te Taonui Ngāpuhi Te Popoto Mangungu, 12 February 1840
124 Daniel Kahika Rāniera Kahika Ngāpuhi Mangungu, 12 February 1840
125 Abraham Tautoru Āperahama Taonui Ngāpuhi Te Popoto Mangungu, 12 February 1840
126 Kaitoke Muriwhai Kaitoke Muriwai Ngāpuhi Te Hikutū, Ngāti Pare, Ngāti Kawhare? Te Popoto? Mangungu, 12 February 1840
127 Te Naihi Te Naihi Ngāpuhi Ngāti Uru? Te Popoto? Mangungu, 12 February 1840
128 Tahua Tahua Wiremu Hopihona Ngāpuhi? Te Popoto? Mangungu, 12 February 1840
129 Te Tuhu Te Tuku Ngāpuhi Te Ihutai? Mangungu, 12 February 1840
130 Ngaro Ngaro Ngāpuhi? Patupō, Ngāti Toro Mangungu, 12 February 1840
131 Rawiri Mutu Rāwiri Mutu Ngāpuhi? Te Ihutai, Ngāti Whiu, Ngāti Hua, Te Uri Taniwha? Mangungu, 12 February 1840
132 Wiremu Whangaroa Wiremu Whangaroa Ngāpuhi, Te Roroa Ngāti Pou Mangungu, 12 February 1840
133 Timoti Takari Tīmoti Tākare Te Roroa Ngāti Pou Mangungu, 12 February 1840
134 Hamiora Matangi Hāmiora Matangi Ngāpuhi Te Popoto? Mangungu, 12 February 1840
135 Arama Hongi Arama Hongi Ngāpuhi Ngāti Uru Mangungu, 12 February 1840
136 Haimona Tauranga Haimona Tauranga Ngāpuhi Ngāti Tama Mangungu, 12 February 1840
137 Te Kure Kotoria Te Kure Kotiria Ngāpuhi? Ngāi Tū? Mangungu, 12 February 1840
138 Heremaia Heremaia Te Kurī Ngāpuhi? Ngai Tū? Mangungu, 12 February 1840
139 Pi Arama Karaka Pī Ngāpuhi Te Māhurehure Mangungu, 12 February 1840
140 Repa Mango Repa Mangō Ngāpuhi? Matapungarehu? Mangungu, 12 February 1840
141 Maunga Rongo Maunga Rongo Ngāpuhi? Ngāti Uru? Mangungu, 12 February 1840
142 Wiremu Manu Wiremu Manu Ngapuhi? Mangungu, 12 February 1840
143 Takahorea Takahorea Ngāpuhi Ngahengahe Mangungu, 12 February 1840
144 Wakanau Kawau Ngāpuhi? Te Rarawa? Ngāti Hine? Mangungu, 12 February 1840
145 Mohi Tawai Mohi Tāwhai Ngāpuhi Te Māhurehure, Te Uri Kaiwhare, Te Uri-o-te-Aho, Ngāi Tūpoto, Ngāti Hau Mangungu, 12 February 1840
146 Timoti Mito Tīmoti Mito Ngāpuhi Te Kohatutaka Mangungu, 12 February 1840
147 Hamiora Paikoraha Hāmiora Paikoraha Te Roroa Ngāti Pākau Mangungu, 12 February 1840
148 Huna Tuheki Huna Tūheka Ngāpuhi Ngāti Pākau Mangungu, 12 February 1840
149 Pero Pero Ngāpuhi? Mangungu, 12 February 1840
150 Wiremu Kingi Wiremu Kīngi Ngāpuhi? Te Rarawa? Ngāti Rēhia? Ngāti Korokoro? Mangungu, 12 February 1840
151 Wiremu Hoete Wiremu Hoete Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
152 Hokopa Hākopa Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
153 Te Awa Te Awa Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
154 Te Tapuru Te Tapuru Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
155 Te Titaha Te Tītaha Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
156 Kahu Kote Te Karamū Kahukoti Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
157 Ruinga Hōri Pōkai Te Ruinga Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
158 Hohepa Hōhepa Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
159 Pouroto Pātara Pouroto Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
160 Inoka Ēnoka Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
161 Hinaki Te Hīnaki Ngāti Pāoa Karaka Bay, 4 March 1840
162 Keka Keha Ngāti Pāoa, Ngāti Naho Karaka Bay, 4 March 1840
163 Paora Pāora Tūhaere?/Pāora Te Putu? Ngāti Whātua?/Ngāti Tamaterā?, Te Patukirikiri?, Ngāti Whanaunga? Karaka Bay, 4 March 1840
164 Mohi Mohi Te Harere?/Mohi Te Ahi-ā-Te-Ngū? Ngāti Pāoa?/Ngāti Tamaoho? Te Ākitai? Karaka Bay, 4 March 1840
165 Anaru Anaru Ngāti Pāoa? Karaka Bay, 4 March 1840
166 Waitangi Waitangi Karaka Bay, 4 March 1840
167 William Korokoro William Korokoro Ngāpuhi, Ngāti Wai, Te Parawhau Ngai Tāwake, Te Kapotai, Ngare Raumati Karaka Bay, 4 March 1840
168 Nopera Panakarao Nōpera Pana-kareao Te Rarawa Te Pātū Kaitāia, 28 April 1840
169 Paora Ngaruwe Parāone Ngāruhe Te Aupōuri Kaitāia, 28 April 1840
170 Wiremu Wirihana Wiremu Wirihana Te Rarawa? Kaitāia, 28 April 1840
171 Rimu Rimu Te Rarawa? Kaitāia, 28 April 1840
172 Himiona Tangata Himiona Tangata Te Rarawa? Kaitāia, 28 April 1840
173 Matenga Paerata Mātenga Paerata Te Rarawa Te Patukoraha Kaitāia, 28 April 1840
174 Rapata Wakahoho Rāpata Whakahoki Te Rarawa? Kaitāia, 28 April 1840
175 Hare Popata Waha Hāre Pōpata Wāka Te Rarawa, Ngāti Kahu Kaitote, Te Patukoraha, Ngāi Taranga Kaitāia, 28 April 1840
176 Tana Te Wheinga Taua Te Rarawa? Te Pātū Kaitāia, 28 April 1840
177 Taitimu Wiki Taitimu Te Aupōuri Kaitāia, 28 April 1840
178 Matiu Huhu Matiu Huhu Te Aupōuri, Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
179 Tokitahi Tokitahi Kaitāia, 28 April 1840
180 Paratene Waiora Paratene Waiora Te Aupōuri Kaitāia, 28 April 1840
181 Rapiti Rehurehu Rāpiti Rehurehu Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
182 Koroneho Pupu Koroneho Pūpū Kaitāia, 28 April 1840
183 Piripi Raorao Piripi Raorao Kaitāia, 28 April 1840
184 Kopa Kopa/Kapa Te Aupōuri Kaitāia, 28 April 1840
185 Meinata Hongi Meinata Hongi Kaitāia, 28 April 1840
186 Otopi Ōtopi Kaitāia, 28 April 1840
187 Paetai Paetai Kaitāia, 28 April 1840
188 Marama? / Maiapia? Mārama Te Rarawa? Ngāi Takoto? Kaitāia, 28 April 1840
189 Paratene Karuhuri Paratene Karuhuri Kaitāia, 28 April 1840
190 Tamati Pawau Tāmati Pāwau Kaitāia, 28 April 1840
191 Rehana Teira Reihana Teira Te Rarawa? Te Patukoraha Kaitāia, 28 April 1840
192 Watene Patonga Wātene Pātonga Kaitāia, 28 April 1840
193 Wiremu Ngarae Wiremu Ngārae Kaitāia, 28 April 1840
194 Hohepa Poutama Hōhepa Poutama Kaitāia, 28 April 1840
195 Harematenga Kawa Hāre Mātenga Kawa Te Rarawa? Te Patukoraha? Kaitāia, 28 April 1840
196 Kingi Kohuru Kīngi Kōhuru Kaitāia, 28 April 1840
197 Matiu Tauhara Matiu Tauhara Te Rarawa, Ngāti Kahu, Te Roroa Kaitāia, 28 April 1840
198 Hamiona Potaka Hāmiona Pōtaka Kaitāia, 28 April 1840
199 Huwatahi Huatahi Hētaraka Ngāti Kurī? Kaitāia, 28 April 1840
200 Marakae Mawae Marakai Māwai Kaitāia, 28 April 1840
201 Utika Hu Utika Hu Kaitāia, 28 April 1840
202 Hare Huru Hāre Huru Ngāti Kahu?, Te Aupōuri?, Ngāpuhi? Parapuwha Kaitāia, 28 April 1840
203 Tamati Mutawa Tāmati Mūtawa Kaitāia, 28 April 1840
204 Hauona Hauona/Hauora Kaitāia, 28 April 1840
205 Tomo Tomo Kaitāia, 28 April 1840
206 Puhipi Pūhipi Te Ripi Te Rarawa Te Pukepoto Kaitāia, 28 April 1840
207 Ereonora Ereonora Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
208 Poau Pōau/Pōari Te Māhanga Te Rarawa Te Pukepoto Kaitāia, 28 April 1840
209 Rawiri Rāwiri Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
210 Kepa Waha Kepa Waha Kaitāia, 28 April 1840
211 Koroniria Nuau Koroniria Nuau Kaitāia, 28 April 1840
212 Ngare Ngare Kaitāia, 28 April 1840
213 Hamiora Tawari Hāmiora Tāwari Kaitāia, 28 April 1840
214 Witi Witi/Te Whiti Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
215 Ruanui Ruanui Kaitāia, 28 April 1840
216 Haunui Haunui Kaitāia, 28 April 1840
217 Kuri Kurī Te Aupōuri, Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
218 Kawaraki Kawaraki Kaitāia, 28 April 1840
219 Rawiri Awarau Rāwiri Awarau Te Rarawa Te Patukoraha Kaitāia, 28 April 1840
220 Ru Kaitāia, 28 April 1840
221 Papanui Papanui Kaitāia, 28 April 1840
222 Hakaraia Kohanga Hākaraia Kōhanga Kaitāia, 28 April 1840
223 Kawaheitiki Kawaheitiki Kaitāia, 28 April 1840
224 Pera Kamukamu Apera Kamukamu Kaitāia, 28 April 1840
225 Karaka Kawau Karaka Te Kawau Te Rarawa Te Pātū Kaitāia, 28 April 1840
226 Paora Hoi Pāora Te Hoi Kaitāia, 28 April 1840
227 Himiona Waiuora Himiona Waeuone Kaitāia, 28 April 1840
228 Aperahama Āperahama Morenui Te Rarawa Kaitāia, 28 April 1840
229 Te Tara Te Tara Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu Bay of Islands, Date unknown
229 Te Tara Te Tara Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu Bay of Islands probably, Date unknown
230 Pihere Pīhere Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu Bay of Islands, Date unknown
230 Pihere Pīhere Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu Bay of Islands probably, Date unknown
231 Karamu Karamū Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
232 Kupenga Te Kupenga Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
233 Ngahuka Ngāhuka Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
234 Te Rangi Te Rangi Ngāpuhi? Parapuwha? Karaka Bay?, 9 July 1840
235 Nga Manu Ngāmanu Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
236 Raro Manu Raro Manu Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
237 Te Hangi Te Hangi Ngāti Pāoa Karaka Bay?, 9 July 1840
238 Hake Hake Ngāpuhi Te Urikapana Russell, 5 August 1840
239 Kanawa Kanawa Ngāpuhi Te Urikapana, Ngāti Hauata Russell, 5 August 1840
240 Kaniwa Kauwa Russell, 5 August 1840
Sheet 2 — The Manukau-Kāwhia Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Te Kawau Āpihai Te Kawau Ngāti Whātua Te Taoū, Ngā Oho Manukau, 20 March 1840
2 Te Tinana Ihikiera Te Tinana Ngāti Whātua Te Taoū Manukau, 20 March 1840
3 Te Reweti Rēweti Tamahiki Ngāti Whātua Ngā Oho, Te Taoū Manukau, 20 March 1840
4 Rawiri Rāwiri Waikato Ngāti Māhanga Kāwhia, 28 April 1840
5 Te Kanawa Te Kanawa Waikato, Ngāti Maniapoto Ngāti Mahuta, Ngāti Naho, Ngāti Hine Kāwhia, 21 May 1840
6 Tariki Tariki Waikato, Ngāti Maniapoto Kāwhia, 21 May 1840
7 Haupokia Haupōkia Te Pakaru Ngāti Maniapoto, Ngāti Apakura Ngāti Urunumia Kāwhia, 21 May 1840
8 Te Waru Kīngi Hōri Te Waru Ngāti Maniapoto Ngāti Te Apakura Kāwhia, 25 May 1840
9 Taunui Taonui Hīkaka Waikato, Ngāti Maniapoto Ngāti Rōra Kāwhia, 15 June 1840
10 Hone Waitere Te Aoturoa Hōne Waitere Te Aoturoa Waikato Ngāti Te Wehi, Ngāto Paiaka Kāwhia, 15 June 1840
11 Te Matenga, Te Wahapu Te Mātenga Te Wahapū Ngāti Maniapoto Ngāti Hikairo ki Kāwhia Kāwhia, 15 June 1840
12 Ngamotu Ngāmotu Ngāti Maniapoto Kāwhia, 27 August 1840
13 Warekaua Wharekawa Waikato? Kāwhia, 3 September 1840
Sheet 3 — The Waikato-Manukau Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Paengahuru Paengahuru Waikato, Ngāti Maniapoto Ngāti Tipā, Ngāti Tāhinga Waikato Heads, Late March or early April 1840
2 Kiwi Ngarau Kiwi Ngārau Waikato Ngāti Tahinga Waikato Heads, Late March or early April 1840
3 Te Paki Hōne Wētere Te Paki Waikato Ngāti Ngaungau Waikato Heads, Late March or early April 1840
4 Ngapaka Ngāpaka Waikato Ngāti Tipā Waikato Heads, Late March or early April 1840
5 Kukutai Kūkūtai Waikato Ngāti Tipā Waikato Heads, Late March or early April 1840
6 Te Ngoki Te Ngohi Ngāti Maniapoto, Ngāti Raukawa Waikato Heads, Late March or early April 1840
7 Muriwenua Muriwhenua Ngāti Hauā Waikato Heads, Late March or early April 1840
8 Te Pakaru Nuitone Haupōkia Te Pakaru Ngāti Maniapoto Ngāti Apakura, Ngāti Urunumia Waikato Heads, Late March or early April 1840
9 Waraki Nūtoni Te Waraki Ngāti Maniapoto Waikato Heads, Late March or early April 1840
10 Kiwi (Te Roto) Kiwi Te Roto Waikato Ngāti Māhuta Waikato Heads, Late March or early April 1840
11 Te Paerata Te Paerata Waikato Ngāti Pou Waikato Heads, Late March or early April 1840
12 Te Katipa Te Kātipa Te Awarahi Waikato Ngāti Te Ata, Ngāti Pou Waikato Heads, Late March or early April 1840
13 Maikuku Maikūkū Waikato Ngāti Te Ata Waikato Heads, Late March or early April 1840
14 Aperahama Ngakainga Āperahama Ngākāinga Waikato Ngāti Te Ata, Ngāti Te Uringahu Waikato Heads, Late March or early April 1840
15 Hoana Riutoto Hoana Riutoto Waikato Ngāti Mahuta Waikato Heads, Late March or early April 1840
16 Te Wairakau Te Wairākau Waikato Ngāti Te Ata Waikato Heads, Late March or early April 1840
17 Hako Hakiwaka Waikato Ngāti Te Wehi Waikato Heads, Late March or early April 1840
18 Wiremu Te Awa-i-taia Wiremu Nēra Te Awa-i-tāia Waikato Ngāti Māhanga Waikato Heads, Late March or early April 1840
19 Tuneu Ngawaka Tūnui Ngāwaka Waikato Ngāti Tāhinga Waikato Heads, Late March or early April 1840
20 Kemura Wareroa Kāmura Whareroa Waikato Ngāti Tāhinga Waikato Heads, Late March or early April 1840
21 Pohepohe Pohepohe Ngāti Hauā Waikato Heads, Late March or early April 1840
22 Pokawa Rawhirawhi Pōkawa Rawhirawhi Ngāti Hauā Waikato Heads, Late March or early April 1840
23 Te Puata Te Pūata Waikato Ngāti Ruru Waikato Heads, Late March or early April 1840
24 Te Mokorau Te Mokoroa Waikato Ngāti Ruru Waikato Heads, Late March or early April 1840
25 Pungarehu Pungarehu Waikato Ngāti Apakura Waikato Heads, Late March or early April 1840
26 Pohotukia Pohotukia Waikato Ngāti Apakura Waikato Heads, Late March or early April 1840
27 Te Keha Te Keha Waikato Ngāti Naho Waikato Heads, Late March or early April 1840
28 Te Wharepu Pene Te Wharepū Waikato Ngāti Hine Waikato Heads, Late March or early April 1840
29 Te Kanawa Te Kanawa Waikato, Ngāti Maniapoto Ngāti Mahuta, Ngāti Naho, Ngāti Hine Waikato Heads, Late March or early April 1840
30 Te Whata Te Whata Waikato Ngāti Tīpā Waikato Heads, Late March or early April 1840
31 Ngawaka (Te Ao) Ngāwaka Te Ao-o-te-rangi Waikato Ngāti Hourua Waikato Heads, Late March or early April 1840
32 Peehi Pēhi Waikato Ngāti Ruru Waikato Heads, Late March or early April 1840
33 Wiremu Ngawaro Wiremu Ngāwaro Waikato, Te Wai-o-Hua Ngāti Te Ata Manukau Harbour, 26 April 1840
34 Hone Kingi Hōne Kīngi Waikato Ngāti Te Ata Manukau Harbour, 26 April 1840
35 Ko te ta Wha Te Tawhā Waikato Ngāti Te Ata Manukau Harbour, 26 April 1840
36 Tamati Tāmati Ngāpora Waikato Ngāti Mahuta, Ngāti Te Ata Manukau Harbour, 26 April 1840
37 Rabata Waiti Rāpata Waiti Waikato Ngāti Te Ata Manukau Harbour, 26 April 1840
38 Te Awarahi Te Kātipa Te Awarahi Waikato Ngāti Te Ata, Ngāti Pou Manukau Harbour, 26 April 1840
39 Rehurehu Rehurehu Waikato? Manukau Harbour, 26 April 1840
Sheet 4 — The Printed Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Te Uira Te Uira Waikato Ngāti Pou Waikato, Date unknown
2 Ngahu Ngāhu Waikato Ngāti Pou Waikato, Date unknown
3 Rahiri Rāhiri Waikato Ngāti Mariu? Waikato, Date unknown
4 Te Noke Te Moke Waikato Ngāti Te Wehi Waikato, Date unknown
5 Te Wera Te Wera Waikato Ngāti Mariu? Waikato, Date unknown
Sheet 5 — The Tauranga Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Te Whanake Te Whanake Ngāi Te Rangi Ngāi Tūkairangi Tauranga, 10 April-May 1840
2 Huitao Huitao Ngāi Te Rangi Ngāi Tūkairangi Tauranga, 10 April-May 1840
3 Tamaiwhahia Tama-i-wāhia Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
4 Te Hui Tīpene Te Hui Ngāi Te Rangi Te Whānau ā Tauwhao Tauranga, 10 April-May 1840
5 Te paetui Te Paetui Ngāi Te Rangi Ngāi Tūkairangi Tauranga, 10 April-May 1840
6 Te Kou Te Kou-o-Rehua Ngāti Pūkenga Te Tāwera Tauranga, 10 April-May 1840
7 Reko Reko Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
8 Tari Tari Ngāi Te Rangi Ngāi Tūkairangi, Te Tāwera Tauranga, 10 April-May 1840
9 Te matatahuna Te Matatāhuna Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
10 Te Konikoni Te Konikoni Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
11 Tanarumia Tanarumia Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
12 Nuka Nuka Taipari Ngāi Te Rangi Ngāti Hē Tauranga, 10 April-May 1840
13 Te Tutahi Te Tūtahi Ngāi Te Rangi Ngāti Pūkenga, Ngāti Hē Tauranga, 10 April-May 1840
14 Te Pohoi Te Pōhoi Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
15 Putarahi Putarahi Ngāi Te Rangi Ngāti Hē Tauranga, 10 April-May 1840
16 Pikitia Pikitia Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
17 Te Mako Te Mako Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
18 Te Peika Te Peika Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
19 Kapa Kapa Ngāti Ranginui Ngāi Tamarāwaho Tauranga, 10 April-May 1840
20 Te haere roa Te Haereroa Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
21 Hoani Aneta Hoani Āneta Ngāi Te Rangi Tauranga, 10 April-May 1840
Sheet 6 — The Bay of Plenty (Fedarb) Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Tautoru Tauātoru Te Whakatōhea Ngāi Tamahaua, Ngāti Ngahere Ōpōtiki, 27-28 May 1840
2 Takahi Te Takahiao Te Whakatōhea Te Ūpokorehe Ōpōtiki, 27-28 May 1840
3 Aporotanga Te Āporotanga Te Whakatōhea Ngāti Rua Ōpōtiki, 27-28 May 1840
4 Rangimatanuku Rangimātānuku Te Whakatōhea Ngāti Rua Ōpōtiki, 27-28 May 1840
5 Rangihaerepo Rangihaerepō Te Whakatōhea Te Ūpokorehe, Ngāi Tamahaua Ōpōtiki, 27-28 May 1840
6 Ake Wī Akeake Te Whakatōhea Te Ūpokorehe Ōpōtiki, 27-28 May 1840
7 Wakiia Wakiia Te Whakatōhea Ōpōtiki, 27-28 May 1840
8 Putiki Pūtiki Ngāi Tai Tōrere, 11 June 1840
9 Rangihuataki Rangihuatahi Ngāi Tai Tōrere, 11 June 1840
10 Haupururangi Te Aopururangi Te Whānau-a-Apanui Te Whānau-a-Te Ehutu Te Kaha, 14 June 1840
11 Hahiwaru Te Ahiwaru Te Whānau-a-Apanui Te Whānau-a-Te Ehutu Te Kaha, 14 June 1840
12 Haomarama Te Aomārama Te Whānau-a-Apanui Te Whānau-a-Te Ehutu, Ngāti Rahiri? Te Kaha, 14 June 1840
13 Warau Te Wharau Te Whānau-a-Apanui Te Whānau-a-Te Ehutu Te Kaha, 14 June 1840
14 Na Taku Nā Taku Ngāi Tai? Tōrere, 14 June 1840
15 Tautari Tautari Ngāti Awa Ngāti Pūkeko, Ngāti Tonu Whakatāne, 16 June 1840
16 Mokai Mōkai Ngāti Awa? Ngāti Pūkeko? Whakatāne, 16 June 1840
17 Mato Mato Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
18 Tarawatewate Tuarāwhati Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
19 Tunui Tūnui Ngāti Awa Ngāti Pūkeko Whakatāne, 16 June 1840
20 Taupiri Taupiri Ngāti Awa Ngāti Pūkeko? Whakatāne, 16 June 1840
21 Haukakawa Haukākawa Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
22 Piariari Pīariari Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
23 Matatehokia Matatēhokia Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
24 Rewa Rewa Ngāti Awa? Whakatāne, 16 June 1840
25 Tupara Tūpara Ngāti Awa? Ngāti Pūkeko? Whakatāne, 16 June 1840
26 Mokai Mōkai Ngāti Awa? Ngāti Pūkeko? Whakatāne, 16 June 1840
Sheet 7 — The Herald (Bunbury) Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Te Horeta te Taniwha Te Hōreta Te Taniwha Ngāti Whanaunga Te Mateawa Coromandel, 4 May 1840
2 Kitahi Kītahi Te Taniwha Ngāti Whanaunga, Ngāti Pāoa Te Mateawa Coromandel, 4 May 1840
3 Puakanga Puakanga Ngāti Whanaunga? Coromandel, 4 May 1840
4 Hauauru Hauāuru Ngāti Pāoa, Ngāti Whanaunga Coromandel, 4 May 1840
5 Purahi Te Pūnahi Ngāti Maru Mercury Island, 7 May 1840
6 Ngataiaepa Ngātaiāepa Ngāti Pāoā Te Rapupō Mercury Island, 7 May 1840
7 Iwikau Iwikau Ngāi Tahu Ngāti Rangiāmoa Akaroa, 30 May 1840
8 John Love Hone Tīkao Ngāi Tahu Ngāi Te Kahukura, Ngāi Tūāhuriri Akaroa, 30 May 1840
9 John Touwaick Hone Tūhawaiki Ngāi Tahu, Ngāti Mamoe Ngāti Ruahikihiki Ruapuke, 10 June 1840
10 Kaikoura Kaikoura Whakatau Ngāi Tahu Ruapuke, 10 June 1840
11 Taiaroa/Tararoa Te Matenga Taiaroa Ngāi Tahu Ruapuke, 10 June 1840
12 John Karitai Hone Karetai Ngāi Tahu Ngāti Ruahikihiki, Ngāi Te Kahukura, Ngāi Tūāhuriri, Ngāti Hinekura Otago Heads, 13 June 1840
13 Korako Kōrako Ngāi Tahu Ngāi Tūāhuriri, Ngāti Huirapa Otago Heads, 13 June 1840
14 Maui Pu Māui Pū Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
15 Eka Hare Eka Hare Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
16 Puke Puke Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
17 Nohorua Nohorua Ngāti Toa Ngāti Kimihia? Cloudy Bay, 17 June 1840
18 Waiti Te Whāiti Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
19 Te Wi Riwai Matene Te Wi/Mātene Te Whiwhi? Ngāti Toa? Ngāti Tama? Cloudy Bay, 17 June 1840
20 Te Kanai Te Kanae Ngāti Toa Ngāti Awhai-a-Te-Hau? Cloudy Bay, 17 June 1840
21 Pukeko Pūkeko Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
22 Kaikoura Kaikoura Ngāti Toa? Cloudy Bay, 17 June 1840
23 Te Rauparaha Te Rauparaha Ngāti Toa Ngāti Rārua, Ngāti Rākau, Ngāti Kimihia Mana Island, 19 June 1840
24 Rangihaeata Te Rangihaeata Ngāti Toa Ngāti Kimihia, Ngāti Te Maunu, Ngāti Kōata, Ngāti Rārua, Ngāti Rākau Mana Island, 19 June 1840
25 Te Hapuku Te Hāpuku (Te Ikanui-o-te-moana) Ngāti Te Whatu-i-āpiti, Ngāti Kahungunu Ngāti Te Rangi-ko-ia-anake Hawke's Bay, 24 June 1840
26 Waikato Waikato Ngāti Kahungunu Ngāti Te Whatu-i-apiti Hawke's Bay, 24 June 1840
27 Mahikai Harawira Mahikai Ngāti Kahungunu, Ngāti Te Whatu-i-apiti Hawke's Bay, 24 June 1840
Sheet 8 — The Cook Strait (Henry Williams) Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Tuarau Tuarau Te Āti Awa Ngāti Tāwhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
2 Te Hiko-o-te-rangi Te Hiko-o-te-rangi Ngāti Toa, Te Āti Awa Ngāti Rārua, Ngāti Te Maunu Port Nicholson, 29 April 1840
3 Tungia Tūngia Ngāti Toa Ngāti Te Maunu Port Nicholson, 29 April 1840
4 Kahe Kahe Te Rau-o-te-rangi Ngāti Toa, Te Āti Awa Port Nicholson, 29 April 1840
5 Te Ware Pouri Te Wharepōuri Te Āti Awa Ngāti Tāwhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
6 Matangi Matangi Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Ngāti Tāwhirikura, Ngāti Hāmua, Ngāti Mutunga Port Nicholson, 29 April 1840
7 Te Tarenga Kuri Te Kāeaea / Taringakurī Ngāti Tama Ngāti Wai Port Nicholson, 29 April 1840
8 Te Whakakeko Noa Te Whakakeko Ngāti Tama Port Nicholson, 29 April 1840
9 Porutu Te Rīrā Pōrutu Te Āti Awa Ngāti Hāmua, Pūhoromanga, Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
10 Ngatata Ngātata-i-te-rangi Te Āti Awa, Taranaki Ngāti Te Whiti Port Nicholson, 29 April 1840
11 Te Puakawe Wiremu Kīngi Te Puakawe Te Āti Awa Te Matehou? Port Nicholson, 29 April 1840
12 Napuna Mohi Ngāponga Taranaki Ngāti Haumia Port Nicholson, 29 April 1840
13 Wairarapa Wiremu Kīngi Wairarapa Te Āti Awa Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
14 Mohiroa Te Ropiha Moturoa Te Āti Awa Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
15 Te Tute Hōne Tūtenuku? Te Āti Awa? Ngāti Tāwhirikura? Port Nicholson, 29 April 1840
16 Ingo Takata Ingo Te Āti Awa Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
17 Paka Pamarihi Paka? / Wī Hape Pākau? Te Āti Awa? Ngāti Tāwhirikura? Port Nicholson, 29 April 1840
18 Te Wakatauranga Te Whakatauranga Ngāti Tama Port Nicholson, 29 April 1840
19 Hore Hōri Pakihi Ngāti Tama Ngāti Rangi, Ngāti Rongonui Port Nicholson, 29 April 1840
20 Pani Pani Wharetītī Ngāti Tama Ngāti Rongonui Port Nicholson, 29 April 1840
21 Rawi Aperahama Rawi Ngāti Tama Port Nicholson, 29 April 1840
22 Kopiri Hōhepa Kōpiri Te Āti Awa Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
23 Wanga Rota Whanganga Ngāti Tama Port Nicholson, 29 April 1840
24 Ngapapa Ngāpapa Te Kēpa Ngāti Tama Port Nicholson, 29 April 1840
25 Reihana Reweti Reihana Rēweti Te Āti Awa Port Nicholson, 29 April 1840
26 Patuhiki Hōne Wētere Tuhata Te Patuhiki Te Āti Awa, Ngāti Toa Ngāti Kaitangata, Ngāti Tūaho Port Nicholson, 29 April 1840
27 Te Huka Te Huka Te Arawa Port Nicholson, 29 April 1840
28 Te Kahu Hoani Te Iwikāhu Te Āti Awa Te Matehou Port Nicholson, 29 April 1840
29 Kopeka Harawira Kōpeka Te Āti Awa Ngāti Tāwhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
30 Rerewa Hōhepa Rerewa Te Āti Awa Ngāti Tawhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
31 Te Puni Hōniana Te Punikōkopu Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Ngāti Tāwhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
32 Tuhatu Tūhoto Moengarangātira Te Ati Awa Ngāti Tāwhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
33 Pakewa Pākewa Te Āti Awa Puketapu? Port Nicholson, 29 April 1840
34 Popuka Popukā Makere Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Ngāti Tawhirikura Port Nicholson, 29 April 1840
35 Toheroa Te Manutoheroa Te Āti Awa Ngāti Kōmako ki Puketapu, Ngāti Hinerauhuia Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
36 Rewa Tāmati Wairuakīngi Ngārewa Te Āti Awa Ngāti Hinetuhi Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
37 Watino Rāwiri Whātino Te Āti Awa Ngāti Mahanga, Ngāti Pōtaka Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
38 Te Tupe Eruini Te Tupe-o-Tū Te Āti Awa Ngāti Rāhiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
39 Tiaho Te Teira Tīaho Te Āti Awa Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
40 Tikaukau Tīkaukau Ngāti Tama? Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
41 Te Orakaka Te Orakaka Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
42 Tuterapouri Tū-te-rangi-pōuri Taranaki Ngāti Ruanui? Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
43 Te Tirarau Te Tirarau Ngāti Mutunga, Te Āti Awa, Ngāti Tama Ngāti Hinetuhi Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
44 Ngaoranga Ngāoranga Te Āti Awa, Ngāti Toa Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
45 Hone Hōne Pumipi Te Rau Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Manukorihi Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
46 Inana Pāora Kīngi Hīnana Ngāti Rārua? Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
47 Kaparangi Kaparangi Te Āti Awa Ngāti Rāhiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
48 Tapotuku Tapotuku Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
49 Huriwenua Huriwhenua Te Āti Awa Ngāti Rāhiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
50 Taukina Pāora Taukina Te Āti Awa Ngāti Rahiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
51 Iwikau Pītama Te Iwikau Te Āti Awa Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
52 Punga Wiremu Te Punga Te Āti Awa Ngāti Rāhiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
53 Te Rangowaka Pirika Te Rangowaka Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
54 Nga Kirikiri Ngākirikiri Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
55 Potiki Wiremu Pōtiki? Pūtiki? Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
56 Nga Taraheke Ngātaraheke Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
57 Anara Ānaru Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
58 Pikau Tāmati Pīkauterangi Ngāti Mutunga, Ngāti Toa Ngāti Kurī, Ngāti Maunu Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
59 Te Uapiki Hoani Ropiha Te Uapiki Te Āti Awa Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
60 Maru Maru Te Āti Awa? Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
61 Karaka Ngākaraka Queen Charlotte Sound, 4-5 May 1840
62 Te Wetu Te Whetū Ngāti Koata, Ngāti Raukawa Ngāti Rākaupakupaku Rangitoto, 11 May 1840
63 Pari Pari Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
64 Taropiko Tarapiko Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
65 Te Patete Turi Te Pātete Ngāti Koata Ngāti Rakaupakapaka Rangitoto, 11 May 1840
66 Te Rangiahua Te Rangiāhua Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
67 Tahanui Tahanui Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
68 Orokaka Orokaka Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
69 Toitoi Toitoi Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
70 Te Muko Matiu Te Mako Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
71 Te Ipukohu Te Ipukohu Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
72 Te Tihi Hoani Te Tihi Tāwhirikura Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
73 Huia Huia Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
74 Nukumai Nukumai Ngāti Koata Rangitoto, 11 May 1840
75 Te Rauparaha Te Rauparaha Ngāti Toa Ngāti Kimihia Kapiti?, 14 May 1840
76 Katu Tāmihana Te Rauparaha Ngāti Toa Ngāti Kimihia Kapiti?, 14 May 1840
77 Te Wiwi Hēnare Mātene Te Whiwhi-o-te-Rangi Ngāti Raukawa Ngāti Huia, Ngāti Kikopiri Kapiti?, 14 May 1840
78 Topeora Rangi Topeora Ngāti Toa Ngāti Te Maunu, Ngāti Kimihia Kapiti?, 14 May 1840
79 Te Ruru Āperahama Te Ruru Ngāti Raukawa Ngāti Huia, Ngāti Kikopiri Ōtaki?, 19 May 1840
80 Matia Te Mātenga Te Mātia Ngāti Raukawa Ngāti Pare Ōtaki?, 19 May 1840
81 Kiharoa Kiharoa Ngāti Raukawa Ngāti Pare, Ngāti Huia Ōtaki?, 19 May 1840
82 Te Puke Kīngi Hōri Te Puke-ki-Mahauariki Ngāti Raukawa Ngāti Pare, Ngāti Waihurehia Ōtaki?, 19 May 1840
83 Toremi Horomona Toremi Ngāti Raukawa, Rangitāne Ngāti Kahorotetini Ōtaki?, 19 May 1840
84 Te Ahoaho Kīngi Te Ahoaho Ngāti Raukawa Ngāti Maiōtaki Ōtaki?, 19 May 1840
85 Tahurangi Ihākara Tukumaru Ngāti Raukawa Ngāti Ngārongo Ōtaki?, 19 May 1840
86 Kehu Te Kehu (Te Whetū-o-te-ao ) Te Āti Awa Ōtaki?, 19 May 1840
87 Te Hakeke Kāwana Te Hūnia Hākeke Ngāti Apa, Ngāti Kauae, Ngāti Tauira, Ngāti Rangitumoana, Rangitāne, Muaūpoko Ngāti Kura, Ngāti Kitohu, Ngāti Maikuku, Ngāti Pouwhenua, Ngā Ariki, Ngāi Tapuiti Tawhirihoe, 21 May 1840
88 Taumaru Hāmuera Te Raikōkiritia Taumaru Ngāti Apa Ngāti Tauira, Ngāti Rangiwhakapou, Ngāti Rakei Tawhirihoe, 21 May 1840
89 Mahi Mohi Mahi Ngāti Apa Ngāti Tauira, Ngāti Rangiwaho, Ngā Potiki, Ngāti Rangiwhakaturia Tawhirihoe, 21 May 1840
90 Te Ota Wi Te Ota Rangitāne, Ngāti Kahungunu Ngāi Te Upokoiri, Te Paneira Manawatū, 26 May 1840
91 Paturoa Rāwiri Paturoa Rangitāne, Ngāti Kahungunu Ngāti Hauiti, Ngāi Te Upokoiri, Te Paneiri, Ngāti Hinemanu Manawatū, 26 May 1840
92 Te Tohe Te Tohe Ngāi Te Upokoiri? Manawatū, 26 May 1840
93 Te Wetu Te Whetū Ngāti Raukawa Ngāti Te Ihi Ihi, Ngāti Kauwhata Manawatū, 26 May 1840
94 Tauheke Ihaia Taueki Muaūpoko Manawatū, 26 May 1840
95 Pakau Wi Hape Pākau Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Ngāti Tawhirikura, Ngāti Te Waiponga Manawatū, 26 May 1840
96 Witiopai Whitiopai Ngāti Raukawa Manawatū, 26 May 1840
97 Rere tauwangawanga Te Rere-tā-whangawhanga Te Āti Awa Manukorihi Waikanae, 16 May 1840
98 Witi Wiremu Kīngi Te Rangitāke Te Āti Awa Ngāti Kura, Ngāti Mutunga Waikanae, 16 May 1840
99 Te Patukekeno Te Patu-kēkino Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
100 Ngaraurekau Ngā-raurēkau Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
101 Te Heke Te Heke Te Āti Awa Patupo Waikanae, 16 May 1840
102 Tuamane Tuainane Te Āti Awa Waikanae, 16 May 1840
103 Ngapuke Ngāpuke / Ngāpaki Te Āti Awa? Ngāti Raukawa? Waikanae, 16 May 1840
104 Te Patukakariki Wiremu Te Patu-kākāriki Te Āti Awa, Ngāti Toa? Ngāti Tuaho, Ngāti Tihina? Waikanae, 16 May 1840
105 Ngakaue Ngākanae? Waikanae, 16 May 1840
106 Pukerangiora Puke-rangiora Waikanae, 16 May 1840
107 Kukutai Paora Kūkūtai Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
108 Koinaki Koinaki Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
109 Raranga Raranga Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
110 Hohepa Matahau Matahau Ngāti Raukawa Waikanae, 16 May 1840
111 Kiha Kiha Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
112 Hiangarere Hiangarere Te Āti Awa Waikanae, 16 May 1840
113 Hurerua Urerua? Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
114 Te Wehi Te Wehi Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
115 Pehi Pēhi Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
116 Ketetakere Kete-takere Te Āti Awa? Waikanae, 16 May 1840
117 Te Anaua Hōrī Kīngi Te Anaua Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Ngāti Ruaka Whanganui, 23 May 1840
118 Tawito Kāwana Pitiroi Paipai Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Ngāti Ruaka Whanganui, 23 May 1840
119 Te Mawae Te Māwae Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Ngāti Ruaka Whanganui, 23 May 1840
120 Rere Rere-ō-maki Te Ati Haunui-a-Pāpārangi, Te Arawa Ngāti Ruaka Whanganui, 23 May 1840
121 Te Tauri Wiremu Eruera Te Tauri Ngāti Te Rangi-ita, Ngāti Tūwharetoa, Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Whanganui, 23 May 1840
122 Rore Rore Te Āti Haunui-a-Pāpārangi? Whanganui, 23 May 1840
123 Turoa Te Peehi Tūroa Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Whanganui, 23 May 1840
124 Taka Taka Te Āti Haunui-a-Pāpārangi? Whanganui, 23 May 1840
125 Kurawatiia Kurawatiia Te Āti Haunui-a-Pāpārangi? Whanganui, 23 May 1840
126 Te Rangiwakarurua Te Rangiwhakarurua Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Whanganui, 23 May 1840
127 Uripo Uripō Te Āti Haunui-a-Pāpārangi? Whanganui, 31 May 1840
128 Te Hiko Te Hiko-o-te-rangi Te Āti Haunui-a-Pāpārangi? Whanganui, 31 May 1840
129 Takaterangi Takarangi Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Whanganui, 31 May 1840
130 Pakoro Te Pēhi Pakoro Turoa Te Āti Haunui-a-Pāpārangi Whanganui, 31 May 1840
131 Te Rangihiroa Te Rangihīroa Ngāti Toa Ngāti Te Maunu Motungārara, 4 June 1840
132 Te Ohu Te Ohu Te Āti Awa? Ngāti Toa? Motungārara, 4 June 1840
Sheet 9 — The East Coast Sheet
Sign ordersort descending Signed as Probable Name Tribe Hapū Signing Occasion
1 Manutahi Kemara Manutahi Rongowhakaata Ngāti Maru Tūranga, 5-12 May 1840
2 Mangere Te Waaka Māngere Rongowhakaata Ngāti Kaipoho Tūranga, 5-12 May 1840
3 Turangi Potiti Paratene Tūrangi Rongowhakaata Ngāi Tawhiri, Ngāi Te Kete Tūranga, 5-12 May 1840
4 Turuki Te Tūruki Rongowhakaata Ngāti Maru Tūranga, 5-12 May 1840
5 Maronui Maronui Rongowhakaata Ngāti Kaipoho Tūranga, 5-12 May 1840
6 Te Urimaitai Ūiramaitai Te Aitanga a Hauiti Tūranga, 5-12 May 1840
7 Te Kaingakiore Te Kaingakiore Rongowhakaata Ngāi Tahupo, Ngāti Kaipoho Tūranga, 5-12 May 1840
8 Tauamanaia Tauāmanaia Rongowhakaata Tūranga, 5-12 May 1840
9 Tuwarakihi Tūwarakihi Rongowhakaata Tūranga, 5-12 May 1840
10 Eruera Wna Eruera Wina Ngāpuhi? Tūranga, 5-12 May 1840
11 Ma te nga Tukareaho Mātenga Tūkareaho Ngāti Kahungunu Ngāti Rākaipaaka Tūranga, 5-12 May 1840
13 Ko Paia te Rangi Paia-te-rangi Rongowhakaata Ngāti Maru Tūranga, 5-12 May 1840
14 Tuhura Tūhura Rongowhakaata Ngāti Maru Tūranga, 5-12 May 1840
15 Mahuika Wi Mahuika Te Aitanga-a-Māhaki Ngā Pōtiki Tūranga, 5-12 May 1840
16 Tutapaturangi Tūtapatūrangi / Tu-te-pakihi-rangi Ngāti Kahungunu Te Aitanga-ā-whare Tūranga, 5-12 May 1840
17 Te Hore Te Hori Rongowhakaata, Te Aitanga-a-Māhaki Tūranga, 5-12 May 1840
18 Te Panepane Te Panepane Te Aitanga-a-Māhaki, Rongowhakaata Tūranga, 5-12 May 1840
19 Titirangi Rawiri Tītīrangi Te Aitanga-a-Mahaki Ngāti Wahia, Ngāti Matepu Tūranga, 5-12 May 1840
20 Te Pakaru Enoka Te Pakaru Te Aitanga-a-Māhaki Te Whānau-a-Taupara Tūranga, 5-12 May 1840
21 Te Wareana Te Whareana Te Aitanga-a-Māhaki, Rongowhakaata? Tūranga, 5-12 May 1840
22 Tawarau Tawarau Te Aitanga-a-Māhaki Te Whānau-a-Taupara, Te Whānau-a-Kai Tūranga, 5-12 May 1840
23 Wakahingatu Whakahingatū Rongowhakaata Tūranga, 5-12 May 1840
24 Aera Te Eke Rāwiri Te Eke Te Aitanga a Hauiti Ngāti Oneone Tūranga, 5-12 May 1840
25 Ranguia Nōpera Te Rangiūia Te Aitanga a Hauiti Ūawa, 16-17 May 1840
26 Parekahika Pare-kahika Te Aitanga a Hauiti Ūawa, 16-17 May 1840
27 Te Tore Te Tore Ngāti Matepu? Ūawa, 16-17 May 1840
28 Te Mimiopaoa Te Mimi-ō-Pāoa Ngāti Porou, Rongowhakaata Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
29 Rangiwakataetae Rangiwhakatātae Ngāti Porou Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
30 Tutaepa Tūtāepa Ngāti Porou Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
31 Rangiwai Rangiwai Ngāti Porou Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
32 Takatua/Pakatua Takatua Ngāti Porou Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
33 Te Kauruoterangi Te Kauru-o-te-rangi Ngāti Porou Whakawhitira Waiapu, 25-31 May 1840
35 David Rangikatia Rawiri Rangikatia Ngāti Porou Rangitukia Waiapu, 1 June 1840
36 Koiauruterangi Rauru-te-rangi Ngāti Porou Rangitukia Waiapu, 1 June 1840
37 Awarau Awarau Ngāti Porou Rangitukia Waiapu, 1 June 1840
38 Tamaiwakanehu Tama-i-whakanehua-i-te-rangi Ngāti Porou Te Whānau-a-Ruataupare, Te Whānau-a-Te-Ao Tokomaru, 9 June 1840
39 Te Potae Enoka Te Pōtae-aute Ngāti Porou Te Whānau-a-Ruataupare, Te Whānau-a-Te-Poriro Tokomaru, 9 June 1840
40 Tamitere Tāmitere Tokomaru Ngāti Porou Te Whānau-a-Ruataupare Tokomaru, 9 June 1840
41 Te Mokopuorongo Paratene Te Mokopūōrongo Ngāti Porou Te Whānau-a-Ruataupare Tokomaru, 9 June 1840