Skip to main content

Bay of Islands probably, date unknown

Signatory numbers 31–54 and 229–30 of the Waitangi Sheet signed in 1840, probably in the Bay of Islands.  

Note that signatures 34 and 35 are probably the same person – see Wiremu Tana Pāpāhia for more information.

Signatures

Signature number Click to sort this column in Ascending order Signed as Probable name Tribe Hapu
31 Papahia Pāpāhia Te Rarawa Te Horokuhare, Ngāti Hauā
32 Takiri Tākiri Te Rarawa? Ngāpuhi? Ngāti Nanenane?
33 Te Toko Te Toko Te Rarawa Te Patutoka
34 Wiremu Tana Wiremu Tana Pāpāhia Te Rarawa Te Horohukare, Ngāti Hauā
36 Te Tai Ngāniho Te Tai Te Rarawa Ngāti Te Rēinga, Te Kaitūtae
37 Te Toroihua Te Toroihua Ngāpuhi?
38 Kokeha Te Keha Ngāpuhi? Ngāti Toki?, Te Hikutū?
39 Wao Kowao or Howao Ngāti Toa? Ngāpuhi? Ngāti Te Rā?
40 Takurua Takurua Ngāpuhi Ngāti Korokoro, Ngāti Rangi
41 Te Hinaki Te Hīnaki Samuel? Ngāpuhi Ngāti Hau or Matahuruhuru
42 Te Totohu Te Totohu Ngāpuhi, Te Rarawa Ngāti Hau, Ngāi Tūpoto
43 Omanu Te Wunu Ōmanaia te whenua? or Te Totohu? Ngāpuhi?, Te Rarawa? Ngāti Hau?, Ngāi Tupoto
44 Nga manu Ngāmanu Ngāpuhi Ngāti Hau, Te Uri o Rorokai or Ngāti Kaharau
45 Hiro Hiro Ngāpuhi? Ngāti Tautahi?
46 Te Marama Te Mārama Ngāpuhi? Ngāti Tautahi?
47 Moe Ngaherehere Moenga-herehere Te Rarawa?
48 Mahu Mahu Ngāpuhi? Te Hikutū? Ngāi Tūpoto?
49 Wiremu Wuna Wiremu Wūna Ngāpuhi Ngāti Tama, Te Uri Māhoe
50 Te Tawaewae Te Tāwaewae Ngāti Wai Ngāti Manu
51 Wareumu Te Whareumu Ngāti Wai Ngāti Manu, Te Uri Karaka
52 Makoware Te Makoare Ngāpuhi Te Parawhau, Ngāti Rua-Ngaio
53 Te Ahu Te Ahu Parore Ngāpuhi Te Parawhau, Ngāti Rua-Ngaio
54 Tukupunga Tukupunga Ngāpuhi? Te Parawhau? Te Uriroroi? Ngāi Tāhuhu?
229 Te Tara Te Tara Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu
230 Pihere Pīhere Ngāpuhi, Ngāti Wai? Ngāti Manu