Nga Tohu

In 1840 more than 500 chiefs signed the Treaty of Waitangi, New Zealand’s founding document. Ngā Tohu, when complete, will contain a biographical sketch of each signatory.


Signing

SignatureSheetSigned asProbable nameTribeHapūSigning Occasion
163Sheet 1 — The Waitangi SheetPaoraPāora Tūhaere?/Pāora Te Putu?Ngāti Whātua?/Ngāti Tamaterā?, Te Patukirikiri?, Ngāti Whanaunga?Karaka Bay 4 March 1840

Pāora signed the Treaty of Waitangi on 4 March 1840 at Karaka Bay, Tāmaki (Auckland).

Historian Claudia Orange has suggested that this may have been Pāora Tūhaere, a Ngāti Whātua chief who was born around 1825.

Apirana Ngata, on the other hand, believed it may have been Pāora Te Putu, a Hauraki chief of Ngāti Tamaterā, Te Patukirikiri and Ngāti Whanaunga. Most of those who signed on 4 March were Hauraki chiefs.

Pāora Te Putu owned three trading ships. He and his people grew crops and sent them to the Auckland market.

In 1852 a group of Ngāti Porou from Harataunga (Kennedy Bay) asked Te Putu for some land in Hauraki: ‘Tētahi wāhi whenua hei tūranga mō ō rātou waewae.’ The request was accompanied by a mere pounamu (greenstone club) named Whaita and other gifts. Te Putu agreed to give the land.

Te Kahukoti sang the following lament for Pāora Te Putu at his uhunga (funeral):

Kaore te po nei te mauru te hau,
Te tahuritanga ake ki te kopaenga whare;
Tahuna mai e tama ki te ahi taraiti;
Ka muri aroha au, te tonga o te ra,
Te rerenga ki te rua, mawai ano e tapapa?
Whakaopeope ai te rere mai o te ao;
Mawai au e kawe nga tumu kei Otaki?
Te kakau tango rua nahau nei e Puke.
Kei te muri koe Pene, nana rawa i tuatahi.
Nana rawa i tuapeka ki te iti i ahau;
He inumanga Rama i haurangi ai au.[1]

Te Putu died on 1 June 1861.


Read a brief biography on NZHistory
Read a full biography on Te Ara Biographies

If you have more information about this treaty signatory please add a community contribution below or contact us at [email protected].

Community contributions

No comments have been posted about Pāora Tūhaere? Pāora Te Putu?

What do you know?

Can you tell us more about the information on this page? Perhaps you have a related experience you would like to share?

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Comments will be reviewed prior to posting. Not all comments posted. Tell me more...