Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero

Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero

Group portrait showing, from left to right: Henare Kaihau, Richard John Seddon, James Carroll and Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero (King Tawhiao III), circa 1896-1906.

Community contributions

No comments have been posted about Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero

What do you know?