Treaty biographies

All images and media

Images

Edward Gibbon Wakefield, 1823

Edward Gibbon Wakefield, 1823

Taraia Ngakuti te Tumuhuia

Taraia Ngakuti te Tumuhuia

Waikato leaders Te Moanaroa and Te Awaitaia

Waikato leaders Te Moanaroa and Te Awaitaia

John Ballance

John Ballance

Francis Dillon Bell

Francis Dillon Bell

Portrait of Thomas Gore Browne

Portrait of Thomas Gore Browne

Thomas Lindsay Buick

Thomas Lindsay Buick

Heni Materoa Carroll

Heni Materoa Carroll

George Clarke and family c1868

George Clarke and family c1868

Turi Carroll

Turi Carroll

Gordon Coates

Gordon Coates

Edward Eyre

Edward Eyre

Francis Dart Fenton, c1870s

Francis Dart Fenton, c1870s

William Fox

William Fox

John Gorst

John Gorst

James Edward Fitzgerald

James Edward Fitzgerald

Governor George Gipps

Governor George Gipps

Thomas Grace

Thomas Grace

Charles Grant Glenelg

Charles Grant Glenelg

Octavius Hadfield

Octavius Hadfield

Josiah Ralph Hanan

Josiah Ralph Hanan

Wedding of Niniwa Heremaia and Tamaihotua

Wedding of Niniwa Heremaia and Tamaihotua

Jack Hunn

Jack Hunn

James Henare

James Henare

William Herris

William Herris

Riperata Kahutia

Riperata Kahutia

Gilbert Mair

Gilbert Mair

Rewi Maniapoto in 1879

Rewi Maniapoto in 1879

King Korokī and Peter Fraser

King Korokī and Peter Fraser

Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero

Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero

Frederick Edward Maning

Frederick Edward Maning

William Martin

William Martin

Repudiation party including Henare Matua, 1876

Repudiation party including Henare Matua, 1876

Hōne Heke Ngāpua

Hōne Heke Ngāpua

Rangiputangatahi Mawhete

Rangiputangatahi Mawhete

Group including Tai Mitchell and Peter Buck

Group including Tai Mitchell and Peter Buck

Walter Nash

Walter Nash

Wi Tako

Wi Tako

Otorohanga Town Board, 1912

Otorohanga Town Board, 1912

James Prendergast

James Prendergast

Nireaha Tamaki

Nireaha Tamaki

Maui Pomare

Maui Pomare

Matiu Rata

Matiu Rata

Lord Normanby

Lord Normanby

Wiremu Te Kakakura Parata

Wiremu Te Kakakura Parata

William Rees

William Rees

Eva Rickard

Eva Rickard

Bishop Selwyn

Bishop Selwyn

John Sheehan

John Sheehan

George Rusden

George Rusden

Tohu Kākahi

Tohu Kākahi

Guide Sophia

Guide Sophia

Henry Sewell

Henry Sewell

James Crowe Richmond

James Crowe Richmond

Henry Robert Russell

Henry Robert Russell

Richard Seddon

Richard Seddon

James Stephen

James Stephen

Sir Robert Stout

Sir Robert Stout

Hirini Rawiri Taiwhanga

Hirini Rawiri Taiwhanga

Karaitiana Takamoana

Karaitiana Takamoana

Hone Mohi Tawhai

Hone Mohi Tawhai

Te Hapuku

Te Hapuku

Iwikau Te Heuheu Tukino III

Iwikau Te Heuheu Tukino III

Hoani Te Heuheu Tukino VI

Hoani Te Heuheu Tukino VI

Te Keepa Te Rangihiwinui

Te Keepa Te Rangihiwinui

Wiremu Te Morehu Maipapa Te Wheoro

Wiremu Te Morehu Maipapa Te Wheoro

Horonuku Te Heuheu Tūkino IV

Horonuku Te Heuheu Tūkino IV

Apihai Te Kawau

Apihai Te Kawau

Te Keepa Te Rangi-puawhe

Te Keepa Te Rangi-puawhe

Wiremu Kīngi Te Rangitāke

Wiremu Kīngi Te Rangitāke

Drawing of Riwha Titokowaru

Drawing of Riwha Titokowaru

Te Rangitopeora

Te Rangitopeora

Paora Tuhaere

Paora Tuhaere

Henare Tomoana

Henare Tomoana

Wahanui Huatare

Wahanui Huatare

Frederick Whitaker

Frederick Whitaker

Frederick Weld

Frederick Weld

Henry George Grey, 3rd Earl Grey

Henry George Grey, 3rd Earl Grey

Moka Te Kainga-mataa

Moka Te Kainga-mataa

Waitangi marae at Te Tii in 1880

Waitangi marae at Te Tii in 1880