te keepa te rangihiwinui

Personal details

Full Name:

  • Te Keepa Te Rangihiwinui

Lifetime:

  • ?15 Apr 1898
Biography

Muaūpoko, Ngāti Apa and Whanganui chief who joined the Armed Police Force and fought in campaigns against the Hauhau, Te Kooti and Tītokowaru during the 1860s.

Read more...
  • The memorial to Taitoko Keepa Te Rangihiwinui (Major Kemp) which stands in Moutoa Gardens (Pākaitore), Whanganui.

Images and media for te Keepa Te Rangihiwinui