tuhourangi

Biographies

  • Te Rangi-pūawhe, Te Keepa

    As a major in the New Zealand Militia, Te Keepa Te Rangi-pūawhe led a contingent of the Te Arawa tribe, which pursued the rebel leader Te Kooti into the Urewera region.

    Read more...

Images and media for tuhourangi