Skip to main content

He Whakaputanga (Declaration of Independence) signatories

He Whakaputanga banner

Below is a database of signatories to He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni (known in English as the Declaration of Independence of the United Tribes of New Zealand), which was signed by 34 chiefs on 28 October 1835. By 1839, 18 more chiefs had signed He Whakaputanga, which was acknowledged by the British government. Follow the links below to read short biographies of these signatories that were originally written for the He Tohu exhibition. Where possible, information from tribal sources has been used to clarify the identity and iwi/hapū of the signatories. Information has also been obtained from documentary sources such as reports, letters, diaries and land court records.

Signature number Signed as Probable name Iwi/Hapū 1835 residence
0 Eruera Pare Eruera Pare Hongi Ngāpuhi, Ngāi Tawake Pēwhairangi
1 Paerata Mātenga Paerata Ngāti Kahu, Te Rarawa, Te Patukoraha Rangaunu
2 Ururoa Ururoa Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Te Tahawai Whangaroa
3 Hare Hongi Hāre Hongi Hika Ngāpuhi, Ngāti Uru, Ngāi Tawake, Te Tahawai Whangaroa
4 Hemi Kepa Tupe Hēmi Kepa Tupe Ngāpuhi, Te Tahawai, Ngāti Kawau, Ngāti Kahuiti, Te Uri Pūtete, Whānau Pani Whangaroa
5 Ware Poaka Wharepoaka Ngāpuhi, Te Hikutū Rangihoua
6 Waikato Waikato Ngāpuhi, Te Hikutū Rangihoua
7 Titore Tītore Ngāpuhi, Ngāti Nanenane, Ngāti Rēhia, Ngāi Tawake Kororāreka
8 Moka Moka Te Kaingamatā Ngāpuhi, Te Patukeha, Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Ngongo Te Waimate
9 Warerahi Hōri Kīngi Te Wharerahi Ngāpuhi, Te Patukeha, Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Ngongo Pāroa
10 Rewa Rewa Ngāpuhi, Te Patukeha, Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Ngongo Kororāreka
11 Wai Wai Ngāpuhi, Ngāi Tawake, Ngāti Kuta Te Waimate
12 Reweti Atuahaere Te Rēweti Atuahaere Ngāpuhi, Ngāti Tautahi, Ngāti Whakaeke Kaikohe
13 Awa Te Awa, Te Awa Kapo Ngāpuhi, Ngāti Whakaeke, Ngāti Pongia Kaikohekohe
14 Wiremu Ieti Taunui Wiremu Taunui Ngāpuhi, Te Whiu Te Waimate
15 Tenana Tenana Ngāpuhi, Ngāti Kuta, Ngāi Tawake Te Waimate
16 Pi Ngāpuhi, Te Māhurehure Waimā
17 Kaua Te Kauā Ngāpuhi, Te Herepaka Unknown
18 Tareha Tāreha Ngāpuhi, Ngāti Rēhia, Ngāi Tawake Kerikeri
19 Kawiti Te Ruki Kawiti Ngāpuhi, Ngāti Hine Waiōmio
20 Pumuka Pūmuka Ngāpuhi, Te Roroa, Ngāti Rangi, Ngāti Pou Whāngai
21 Kekeao Te Kēkēao Ngāpuhi, Ngāti Matakiri, Te Uri Taniwha Te Ahuahu
22 Te Kamara Te Kēmara Ngāpuhi, Ngāti Kawa, Ngāti Hauata, Ngāti Rāhiri, Ngāti Rēhia Waitangi
23 Pomare Pōmare II Ngāpuhi, Ngāti Manu Ōtūihu
24 Wiwia Whiwhia Ngāpuhi, Te Kapotai Waikare
25 Te Tao Te Tao Ngāpuhi, Te Kaimata, Te Māhurehure Waitangi
26 Marupo Marupō Ngāpuhi, Te Whānau Rara, Te Whānau Rongo, Te Matarahurahu, Ngāti Kawa, Ngāti Rāhiri, Ngāti Pou Kaikohe
27 Kopiri Te Kōpiri Ngāpuhi, Ngāti Hineira, Te Uri Taniwha, Ngāti Rangi Ōhaeawai
28 Warau Wharau Ngāpuhi, Ngāti Wai, Te Whānau Horo, Ngāti Tokawhero Unknown
29 Ngere Te Ngere Ngāpuhi, Ngāti Wai, Te Uri Kāpana, Te Uri Taniwha, Te Whānau Whero Tautoro
30 Moetara Moetara Motu Tongapōrutu Ngāpuhi, Ngāti Korokoro, Ngāi Tū Pākanae
31 Hiamoe Te Hiamoe Ngāpuhi, Te Uri-o-Ngongo, Ngāti Pou Kawakawa
32 Pukututu Tāmati Pukututu Ngāpuhi, Te Uri-o-te-Hāwato, Ngāti Rangi, Te Uri-o-Ngongo Kawakawa
33 Te Peha Te Peha Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Te Matarahurahu Waitangi
34 Hoane Wiremu Heke Hōne Wiremu Heke Pōkai Ngāpuhi, Te Matarahurahu, Ngāti Rāhiri, Ngāi Tawake, Ngāti Tautahi, Te Uri-o-Hua Kaikohe
35 Nene Tāmati Wāka Nene Ngāpuhi, Te Roroa, Ngāti Hao, Ngāti Miru, Ngāti Pou Utakura
36 Huhu Te Huhu Te Rarawa, Ngāti Hao, Ngāti Miru, Ngāti Pou Pawarenga
37 Toua Tōua or Taua Ngāpuhi Unknown
38 Panakareao Nōpera Panakareao Te Rarawa, Te Pātū Kaitāia
39 Kiwi Kiwi Kiwikiwi Ngāpuhi, Ngāti Manu Ōtūihu
40 Tirarau Te Tirarau Kūkupa Ngāpuhi, Te Parawhau, Ngāi Tāhuhu, Te Uri Roroi Tangiterōria
41 Haimona Pita-Matangi Haimona Pita Matangi Ngāpuhi, Te Popoto Waihou Valley
42 Tawai Mohi Tāwhai Ngāpuhi, Te Māhurehure, Te Uri Kaiwhare, Te Uri-o-Te-Aho, Ngāi Tūpoto, Ngāti Hau Waimā
43 Mate Mate Kairangatira Ngāpuhi, Ngāti Hine, Ngāti Moe, Te Uri-o-Hau Mangakāhia
44 Patuone Eruera Maihi Patuone Ngāpuhi, Te Roroa, Ngāti Hao, Ngāti Pou, Ngāti Rangi Utakura
45 Parore Parore Te Āwhā Ngāpuhi, Te Roroa, Te Kuihi, Ngāti Apa Waipoua
46 Kaha Te Kahakaha Ngāpuhi, Ngāti Tautahi Waitangi
47 Timorenga Te Morenga Te Rarawa, Ngāpuhi, Te Uri Kāpana, Ngare Hauata Ōhaeawai
48 Mahia Māhia Te Aupōuri Muriwhenua
49 Taonui Makoare Te Taonui Ngāpuhi, Te Popoto Hōreke
50 Papahia Pāpāhia Te Rarawa, Te Horohūhare, Ngāti Hauā Whāngāpē
51 Hapuku Te Ika-nui-o-te-moana Te Hāpuku Ngāti Te Whatuiāpiti, Ngāti Kahungunu, Rangitāne, Ngāti Ira, Ngāti Rangikoiānake Māhia Peninsula
52 Werowero Te Wherowhero Waikato, Ngāti Mahuta Waikato