Skip to main content

Queen Charlotte Sound, 4–5 May 1840

While travelling through Queen Charlotte Sound at the top of the South Island, missionary Henry Williams gained 14 signatures for the Cook Strait (Henry Williams) copy of the Treaty of Waitangi on 4 May 1840, and 13 more next day. George Thomas Clayton, the captain of the Ariel – the schooner on which Williams was travelling – also witnessed these signatures.

According to Williams, the treaty was explained before being signed and there were no objections. Tribes which had migrated to the South Island only recently found the protection of rights against other claimants offered by the treaty appealing.

Each signatory made a unique mark next to his name.

Signatures

Signature number Signed as Probable name Tribe Hapu
35 Toheroa Te Manutoheroa Te Āti Awa Ngāti Kōmako ki Puketapu, Ngāti Hinerauhuia
36 Rewa Tāmati Wairuakīngi Ngārewa Te Āti Awa Ngāti Hinetuhi
37 Watino Rāwiri Whātino Te Āti Awa Ngāti Mahanga, Ngāti Pōtaka
39 Tiaho Te Teira Tīaho Te Āti Awa
40 Tikaukau Tīkaukau Ngāti Tama?
41 Te Orakaka Te Orakaka
42 Tuterapouri Tū-te-rangi-pōuri Taranaki Ngāti Ruanui?
43 Te Tirarau Te Tirarau Ngāti Mutunga, Te Āti Awa, Ngāti Tama Ngāti Hinetuhi
44 Ngaoranga Ngāoranga Te Āti Awa, Ngāti Toa
45 Hone Hōne Pumipi Te Rau Te Āti Awa Ngāti Te Whiti, Manukorihi
46 Inana Pāora Kīngi Hīnana Ngāti Rārua?
47 Kaparangi Kaparangi Te Āti Awa Ngāti Rāhiri
48 Tapotuku Tapotuku
49 Huriwenua Huriwhenua Te Āti Awa Ngāti Rāhiri
50 Taukina Pāora Taukina Te Āti Awa Ngāti Rahiri
51 Iwikau Pītama Te Iwikau Te Āti Awa
52 Punga Wiremu Te Punga Te Āti Awa Ngāti Rāhiri
53 Te Rangowaka Pirika Te Rangowaka
54 Nga Kirikiri Ngākirikiri
55 Potiki Wiremu Pōtiki? Pūtiki?
56 Nga Taraheke Ngātaraheke
57 Anara Ānaru
58 Pikau Tāmati Pīkauterangi Ngāti Mutunga, Ngāti Toa Ngāti Kurī, Ngāti Maunu
59 Te Uapiki Hoani Ropiha Te Uapiki Te Āti Awa
60 Maru Maru Te Āti Awa?
61 Karaka Ngākaraka
38 Te Tupe Eruini Te Tupe-o-Tū Te Āti Awa Ngāti Rāhiri